01 de juny 2006

No al mamotreto

NO AL “MAMOTRETO” AL SOLAR DE LES PISCINES FOLCH I TORRES
Al maig del 2002, l'Ajuntament va tancar per sorpresa les Piscines Folch i Torres. Després de nombroses mobilitzacions al barri, l'alcalde de Barcelona va anunciar públicament la reobertura de les piscines abans de l'estiu del 2003. Al setembre del 2003, el nou regidor del districte, complint ordres de dalt, va fer enderrocar les piscines. Al mateix temps va sortir a la llum pública un estudi de Focivesa que preveia l'obertura d'una avinguda entre la Ronda Sant Pau i la Rambla del Raval. Gràcies a la mobilització del barri aquest avantprojecte de Focivesa va ser retirat al cap de poc temps. Durant el 2004, i per iniciativa pròpia, es van formar diversos grups de veïns en el barri per a reflexionar sobre el millor ús que es podria donar al solar. El resultat d'aquestes discussions va quedar plasmat en un projecte veïnal que entre altres coses preveia la restitució d'unes piscines, tot un seguit d'equipaments de barri com biblioteca, ludoteca, sala de reunions, casal d'ancians i de joves, així com la construcció de pisos adaptats per a gent gran del barri i pisos de lloguer social per a joves. Una gran part d'aquestes demandes van ser avalades per més de 600 signatures de veïns i veïnes de la zona. L'Ajuntament, la regidoria del districte i Focivesa no van fer cas a les demandes veïnals sinó que van portar a terme els seus propis plans. Al mateix temps van fer veure davant diferents entitats del barri que estaven portant a terme un procés de participació en el qual van ocultar que ja tenien definides les parts essencials del seu projecte. El seu projecte preveu el següent: a) vendre les parts del solar qualificades d'habitatge per a construir pisos de “preus concertats”; b) en la part del solar qualificat d'equipament: aixecar un edifici d'entre sis i onze (!) plantes per a construir fins a 124 apartaments tutelats per a ancians; c) traslladar el Casal d’Avis Dr. Trueta als baixos dels apartaments tutelats i amuntegar alguns dels equipaments demandats pel barri en la resta dels baixos. Les entitats/els comerços/les persones sotasignants rebutgem aquest projecte: • Perquè no es basa en un procés de participació real dels veïns; • Perquè és inadmissible que es vengui part d'un solar públic en un barri que té una gran necessitat de pisos de lloguer social per als joves del barri; • perquè és inadmissible que l'Ajuntament es desentengui de la greu absència d'equipaments de barri en el Raval i converteixi el solar d'equipaments més gran del barri en un gratacel de pisos tutelats per a ancians, al mateix temps que allibera els pisos que han deixat els ancians per al mercat immobiliari; • perquè és inadmissible que l'Ajuntament subverteixi la intenció de les seves pròpies normes urbanístiques construint un edifici de tipologia habitatge l'altura del qual pràcticament dobla l'altura dels edificis circumdants, amb la qual cosa provoca la massificació addicional d’una zona ja de per sí extremadament massificada amb totes les conseqüències negatives que aquest fet comporta per a la qualitat de vida al barri. Demanem a l'Ajuntament: • que les construccions dels apartaments tutelats per a gent gran no superin l'altura dels edificis de l’entorn; • que construeixi habitatge social de lloguer per a gent jove del barri en la part del solar que vol privatitzar; • que impulsi un projecte exemplar de creació d'equipaments (amb un equipament esportiu inclòs) que ajudi a dignificar la vida en el barri. El Raval, el 27 de febrer de 2006 Telèfons de contacte: 660 45 68 68 / 93 441 54 17